• banner

Oferta

Kancelaria adwokacka Czesława Pokrzywnickiego oferuje kompleksową obsługę prawną osób indywidualnych oraz firm, a także inne usługi prawne z zakresu: prawo karne, prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo pracy.

 


 

Prawo karne:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę;
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym przed sądami powszechnymi i wojskowymi;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. sporządzanie aktów oskarżenia.


 

Prawo cywilne:

 • porady prawne,
 • sporządzanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie negocjacji umów,
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi.


 

Prawo spadkowe:

 • spadki i darowizny,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek.


 


 

Prawo rodzinne:

 • rozwody, podziały majątku, alimenty.


 

Prawo pracy:

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę;
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi;
 • sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym.


 

Obsługa prawna firm:

 • porady w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrowanie, dokonywanie zmian w umowie spółki, przekształcanie oraz wykreślanie spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • reprezentowanie w sądzie w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i prawa pracy, doradztwo w zakresie środków zabezpieczenia wierzytelności;
 • zgłaszanie wniosków o upadłość przedsiębiorstw.


 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z zasobów mojej wiedzy i doświadczenia!
Gwarantuję pełną satysfakcję z rezultatów!